• kitasa Tours is best for Safari
  • Enjoy you Tour with Kitasa Tours
  • I recomend KITASA for Kili Trek
  • Always Kitasa Tours do the best

SOME OF MEMORY PICTURES

ARUSHA NATIONAL PARK

kitasa tours

MANYARA NATIONAL PARK

Manyara national park

NGORONGORO CONSERVATION AREA

kitasa tours

SERENGETI NATIONAL PARK

kitasa tours

TARANGIRE NATIONAL PARK

kitasa tours

KILIMANJARO MARANGU 5 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO MARANGU 6 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO MACHAME 6 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO MACHAME 7 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO RONGAI 6 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO RONGAI 7 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO SHIRA 6 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO SHIRA 7 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO LEMOSHO 7 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO LEMOSHO 8 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO NORTHERN CIRCUIT

kitasa tours

KILIMANJARO UMBWE 6 DAYS

kitasa tours

KILIMANJARO UMBWE 7 DAYS

kitasa tours

MOUNT MERU

kitasa tours

MAASAI BOMA

kitasa tours

COFFEE PLANTATION

kitasa tours

CHEMKA HOTSPRING

kitasa tours

LAKE CHALLA

kitasa tours

MARANGU CULTURAL

kitasa tours

NGORONGORO CRATER

kitasa tours

ZANZIBAR BEACH TOUR

kitasa tours

ZANZIBAR DOLPHIN TOUR

kitasa tours

ZANZIBAR ARTS & CRAFTS

kitasa tours

Popular wildlife safari Itineraties